[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ฺBannerบริการ  
 

- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2561


- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561


- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2561


- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


- คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ


- แบบฟอร์มคำขอรับบริการข้อมูลข่าวสาร (ดาวน์โหลด)


- แบบสรุปเข้ารับการฝึกอบรมตามสายงาน อบต.ลุมพุก  ประจำปีงบประมาณ 2560


- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2560


- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2560


- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ประจำปีงบประมาณ 2560