[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
รายงานผลการปฏิบัติงาน  
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน นาย อบต. ลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.ลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2562


รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.ลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2561


รายงานผลการปฏิบัติงาน นายก อบต.ลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2560