[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
รายละเอียดร้องเรียนร้องทุกข์  
 

- คำสั่งจัดตั้งศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน.

- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์

- คู่มือร้องทุกข์

- ประกาศช่องทางรับเรื่องราวร้องทุกข์

- ประกาศใช้คู่มือร้องทุกข์

- แผนผังขั้นตอนการรับเรื่องร้องทุกข์