[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
28/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน ( 64 / )
    

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำกิจกรรมการนำนโยบาย NO Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ( 60 / )
    

วันที่ 28 เมษายน 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  เป็นประธานประชุมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต.ลุมพุกพร้อมด้วยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นที่ 25 เมษายน 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะบริการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนสายแจ้งสนิทอุบล-ยโสธร ( 57 / )
    

นที่  25  เมษายน  2565  นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยคณะบริการและพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยทำความสะอาดบริเวณริมถนนสายแจ้งส

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
26/เม.ย./2565 : ข่าวสารทั่วไป
กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในหลักสูตร’’ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน’’ และมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ(Test Kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่วมมือเป็นเครือข่าย (MOU) ประจำป ( 76 / )
    

กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านในหลักสูตร’’ผู้ควบคุมการผลิตและบริหารกิจการน้ำประปาหมู่บ้าน’’ และมอบชุดทดสอบตัวอย่างน้ำ(Test Kit) พร้อมลงนามข้อตกลงความร่ว

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
17/มี.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มปลูกฮัก ท้องถิ่น วิถียโสธร ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมหมอดินเพื่อการจัดการที่ดินและเกษตรอย่างยั่งยืนในอนุภูมิภาคแม่ ( 125 / )
    

เมื่อวันที่ 17  มีนาคม  2565  นายบัญชา   ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก   เป็นวิทยากรให้ข้อมูลการถอดบทเรียนการดำเนินงานกลุ่มปลูกฮัก  ท้องถิ่น  วิถียโสธร  ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริม

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการประเมินรับรองในระดับเกียรติบัตรน่าอยู่และยั่งยืน ณ สำนักงา ( 150 / )
    

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา  ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก รับมอบใบประกาศเกียรติบัตรองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นชุมชนน่าอยู่ ประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการประเมินรับรองในระดับเกียรติบัตรน่าอยู่และยั่งยืน

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
8/มี.ค./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นายบัญชา ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฏรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ม.8และม.10 ว่าขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโส ( 152 / )
    

วันที่ 28  กุมภาพันธ์  2565  นายบัญชา  ชารีแก้ว นายก อบต.ลุมพุก และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร จัดประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของราษฏรที่ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ม.8และม.10 ว่าขอใช้และขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดทำศูนย์

Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
นายบัญชา ชารีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พนักงานส่วนตำบล ผู้นำชุมชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 2,5,14 ร่วมกันซ่อมแซมถนนภายที่เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการสัญจร ( 161 / )
    

นายบัญชา  ชารีแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  พนักงานส่วนตำบล  ผู้นำชุมชุมชน และประชาชน หมู่ที่ 2,5,14 ร่วมกันซ่อมแซมถนนภายที่เป็นหลุมเป็นบ่อในหมู่บ้านเพื่อความสะดวกในการสัญจร


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
28/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร่น่า 19 ณ. โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษอุปถัมภ์ ( 154 / )
    

วันที่ 25  กุมภาพันธ์  2565  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ฉีดยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร่น่า 19  ณ. โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษอุปถัมภ์


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
25/ก.พ./2565 : ข่าวสารทั่วไป
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี) ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำดิบและระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภค ( 153 / )
    

วันที่ 23  กุมภาพันธ์  2565  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกและสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (อุบลราชธานี)  ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำดิบและระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านสำหรับการอุปโภคบริโภค


Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>