[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เข้าร่วมพิธีถวายสักการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566  ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ ( 20/มี.ค./2566 )
    
วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 อบต.ลุมพุก ได้จัดทำโครงการ อบต.ลุมพุกเคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอคำเขื่อนแก้ว ณ วัดบ้านแหล่งแป้น หมู่ที่ 10 ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก มีการจัดหน่วยบริการเคลื่อนท ( 9/มี.ค./2566 )
    
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบา ( 14/ก.พ./2566 )
    

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  ได้จัดทำโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลพนักงานจ้างและผู้นำชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์เรียนรู้การจัดการขยะแบบครบวงจร เทศบาลปัถวี อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดย ( 7/ก.พ./2566 )
    

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกพร้อมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลของหมอพื้นบ้าน จำนวน 1 ราย นายอรุณ พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 18 หมู่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 27/ม.ค./2566 )
    

อบต.ลุมพุก นำขยะรีไซเคิล ร่วมบริจาค ตามโครงการคัดแยกขยะและบุญ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

วันที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ ( 27/ม.ค./2566 )
    

วันที่ 26 มกราคม 2566  เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดย นางยุพิน ภัทรกุลพงศ์ นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว / ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด เก็บขยะ เศษวัชพืช ใบไม้และกิ่งไม้ บริเวณฝายน้ำล้นห้วยเขมร บ้านโนนยาง หมู่ที่ 6 ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

โครงการประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พศ.2566 หมู่ที่1-15 ระหว่างวันที่ 16 – 20 มกราคม พ.ศ.2566 งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ( 20/ม.ค./2566 )
    
เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2566 อบต.ลุมพุก มอบเงินช่วยเหลือเหตุอัคคีภัย 1 ราย นางจันทา ดาษดื่น บ้านเลขที่ 123 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ( 20/ม.ค./2566 )
    
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหารการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ( 17/ม.ค./2566 )
    

โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะปัญหารการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรม “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 1 ( 16/ม.ค./2566 )
    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเขืองและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรม “โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566” ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่าฝ้าย หมู่ที่ 15 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/15 -> [จำนวน 142 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>