[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะ ให้ญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต บ้านโคกกลาง หมู่ 5 ( 11/ก.ค./2564 )
    

มอบเงินสวัสดิการธนาคารขยะ ให้ญาติสมาชิกผู้เสียชีวิต บ้านโคกกลาง หมู่ 5

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านเหล่าฝ้าย ม.9 ( 11/ก.ค./2564 )
    

เยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บ้านเหล่าฝ้าย ม.9

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ลุมพุก ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564 ( 2/ก.ค./2564 )
    

งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง  อบต.ลุมพุก ได้ออกหน่วยประชาสัมพันธ์และเก็บภาษี ประจำปีงบประมาณ 2564

ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี ( 23/มิ.ย./2564 )
    
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุกร่วมกับสำนักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาคำเขื่อนแก้ว และประชาชนชาวบ้านดอนเขืองหมู่ที่ 8 ร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ที่พาดผ่านสายไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน ( 23/มิ.ย./2564 )
    
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยกองช่าง ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 11 และหมู่ที่13 ตำบลลุมพุก ( 9/มิ.ย./2564 )
    
อบต.ลุมพุกร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบแพมเพิสให้ผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่ตำบลลุมพุก ( 9/มิ.ย./2564 )
    
นายวสันต์ ชัยภูมิ นายก อบต.ลุมพุก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต. ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 ( 29/พ.ค./2564 )
    

นายวสันต์   ชัยภูมิ  นายก อบต.ลุมพุก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา อบต.  ผู้นำชุมชน และประชาชน  ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ. 2564  ณ ที่สาธารณประโยชน์ดอนมะหรี่ บ้านดอนเขื่อง  หมู่ที่ 8

นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยกองช่าง ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีร้องเรียนน้ำท่วมรางระบายน้ำ บ้านเหล่าฝ่าย หมู่ที่ 9 ตำบลลุมพุก ( 19/พ.ค./2564 )
    

นายวสันต์   ชัยภูมิ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก พร้อมด้วยกองช่าง  ดำเนินการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน กรณีร้องเรียนน้ำท่วมรางระบายน้ำ  บ้านเหล่าฝ่าย  หมู่ที่  9  ตำบลลุมพุก

นายวสันต์ ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก จำนวน 2 ครัวเรือน ( 14/พ.ค./2564 )
    

นายวสันต์  ชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก และคณะ มอบเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2564 หมู่ที่ 9 บ้านเหล่าฝ้าย ตำบลลุมพุก จำนวน 2 ครัวเรือน คือ บ้านนายหนูจวน  ทองเดือน บ้านเลขที่ 269 หมู่ 9 และบ้านของนางสาวสุภัทรา  พิมพ์ทอง บ้านเลขที่ 88 หมู่ 9

กำลังแสดงหน้าที่ 1/9 -> [จำนวน 84 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>