[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
งานการเงิน  
 

1. รายรับ - รายจ่าย  ประจำปี
2. รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง
3. แผนการจัดหารพัสดุ
4. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
5. งบแสดงฐานะทางการเงิน....
   
[ปีงบประมาณ 2562] 
   [ปีงบประมาณ 2563]
   [ไตรมาสที่ 1ปีงบประมาณ 2563]
   [ไตรมาสที่ 4ปีงบประมาณ 2563]
6. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
7.รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563