[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก

  
รายการ Gallery หน้าหลัก    
วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 ณ หน้าเสาธงที่ทำการอบต.ลุมพุก ( 29/ก.ย./2566 )
    

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566  ณ หน้าเสาธงที่ทำการอบต.ลุมพุก

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ( 15/ก.ย./2566 )
    

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก วันที่ 14 กันยายน 2566 ( 15/ก.ย./2566 )
    

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก วันที่ 14 กันยายน  2566

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพให้กับป ( 12/ก.ย./2566 )
    
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพให้กับป ( 12/ก.ย./2566 )
    

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพให้กับประชาชนตำบลลุมพุก ให้หันมาปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ โดยมีท่านนายกบัญชา  ชารีแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7 ร่วมทำพิธีถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองหาบแห ตามโครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องใ ( 4/ส.ค./2566 )
    
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สถาบันปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ นำโดย ท่านปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ คัดเลือกอปท.ที่จะเข้ ( 4/ส.ค./2566 )
    
ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดการประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กั ( 4/ส.ค./2566 )
    
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่นตำบลลุมพุก ( 25/ก.ค./2566 )
    
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบร ( 18/ก.ค./2566 )
    

กองสวัสดิการสังคม  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 -> [จำนวน 160 อัลบัม]
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>