ชื่อ - นามสกุล :นายธวัชชัย ไชยนา
ตำแหน่ง :สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก ม.13
หน้าที่หลัก :0879074822
ที่อยู่ :ตำบลลุมพุก อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
Telephone :087907482
Email :tawatchai@lumpooklocal.go.th
กลุ่ม / แผนก : สมาชิกสภา อบต.ลุมพุก
หน้าที่ในกลุ่ม : สมาชิกออกเสียงในสภา