อบต.ลุมพุก ข่าวสาร / ประชาสัมพันธ์ http://www.lumpooklocal.go.th Fri, 29 Sep 2023 11:10:16 วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566 ณ หน้าเสาธงที่ทำการอบต.ลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=335 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1695959365.jpg

วันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น.  องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก  จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทย  เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน ประจำปี 2566  ณ หน้าเสาธงที่ทำการอบต.ลุมพุก

1695959365
วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=334 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1694762459.jpg

วันที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก

1694762459
กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก วันที่ 14 กันยายน 2566 http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=333 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1694746383.jpg

กองสวัสดิการสังคม ได้จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย ตำบลลุมพุก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ประชาชน กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 50 ท่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก วันที่ 14 กันยายน  2566

1694746383
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุขภาพให้กับป http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=329 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1694505989.jpg

วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2566 กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการดูแลสุ 1694505989 วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7 ร่วมทำพิธีถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองหาบแห ตามโครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศาสนา เนื่องใ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=325 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1691158581.jpg

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ร่วมกับ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก ผู้นำชุมชน ชาวบ้านบ้านหนองหาบแห หมู่ที่ 7  ร่วมทำพิธีถวายเทียนพรรษา จตุปัจจัย เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดหนองหาบแห ตามโครงการสืบสานประเพณีทางพุทธศา 1691158581 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 สถาบันปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ นำโดย ท่านปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ คัดเลือกอปท.ที่จะเข้ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=324 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1691131031.jpg

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม  2566 สถาบันปิดทองหลังพระสืบสานตามแนวพระราชดำริ นำโดย ท่านปิติธรรม ฐิติมนตรี ที่ปรึกษาสถาบันฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ปลัดอำเภอคำเขื่อนแก้ว หัวหน้าสำนักปลัด เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ปรึกษาหารือ คัดเลือกอ 1691131031 ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดการประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กั http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=323 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1691130811.jpg

ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก จัดการประชุมสมาชิก อปพร. ในสังกัด เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2566  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธ 1691130811 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่นตำบลลุมพุก http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=322 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1690272503.jpg

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะและการบริหารจัดการขยะในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.30 น ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่นตำบลลุมพุก

1690272503
กองสวัสดิการสังคม ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบร http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=320 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1689665567.jpg

กองสวัสดิการสังคม  ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุตำบลลุมพุก จำนวน 15 หมู่บ้าน ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมส 1689665567 วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลุมพุก ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล บ่อเกรอะ - บ่อซึม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตามนโยบายของจังหวัดยโสธรตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี2559-2568 ประเด็นการจัดการสิ่งปฎิกูลให้ http://www.lumpooklocal.go.th/?name=news&file=readnews&id=317 http://www.lumpooklocal.go.th/icon/news_1689561433.jpg

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลุมพุก ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมระบบบำบัดสิ่งปฎิกูล บ่อเกรอะ - บ่อซึม จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ตามนโยบายของจังหวัดยโสธรตามยุทธศาสตร์กำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ปี2559-2568 ประเด็นการจัดการสิ่งปฎิ 1689561433