[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง  
 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน เมษายน 2566


รายการ สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2566


การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน มีนาคม 2566


รายการ สขร.1 ประจำเดือน  มีนาคม  2566


การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566


รายการ สขร.1 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566


รายการ สขร.1 ประจำเดือน มกราคม 2566


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2566


รายการสขร.1 ประจำเดือน ธันวาคม 2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565


 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565


การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการการจัดซื้อจัดจ้างฯ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564