[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
รายงานผลบริหารทรัพยากรฯ  
 

รายงานผลการบริหารงานและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564


รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล