[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
แผนพัฒนาอบต.ลุมพุก  
 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
............................................................................................................
2. แผนพัฒนาสี่ปี 
............................................................................................................
3. แผนการดำเนินงาน
............................................................................................................
4. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 
............................................................................................................