[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ข้อบัญญัติทั่วไป  
 

>> ข้อบัญญัติการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
>> ข้อบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
>> ข้อบัญญัติควบคุมแหล่งเพาะพันยุงลาย
>> ข้อบัญญัติตลาด
>> ข้อบัญญัติสถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร