[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง  
 

>>โครงการปรับปรุงลงดินลูกรังเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายห้าแยกทุ่งร่วงทองถึงห้วยเขมร ตำบลลถมพุก

>>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลงหินคลุกเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อ สายทางถนนแจ้งสนิท - บ้านหนองหาบแห - บ้านเหล่าฝ้าย

>>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลงหินคลุกเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อสานทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านแหล่งแป้น - บ้านโนนยาง

>>โครงการซ่อมแซมปรับปรุงลงดินลูกรังเฉพาะที่เป็นหลุมเป็นบ่อสายทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเหล่าฝ้ายถึงบ้านโคกกลาง