[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
ภารกิจหน้าที่
ข่าวกิจการสภา
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาบุคลากร
การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตฯ
การป้องกันทุจริต
มาตรการป้องกันการทุจริต
เมนูหลัก
  
งานสอบราคา  
 

=> ตารางแสดงวงเงิน โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สาธารณะประโยชน์หนองแฝก หมู่ 8 บ้านดอนเขือง

=> ประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย  จำนวน  1  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     1.1 สำเนาประกาศประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย  จำนวน  1  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     1.2 สำเนาเอกสารประกวดราคาโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ  แบบอัดท้าย  จำนวน  1  คัน  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

     1.3 ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรร

     1.4 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

...............................................................................................................................